T7. Th11 27th, 2021

Latest Post

Ԛ͟ᴜ͟ɑ͟п͟ ͟Һ͟ᴇ̂͟͟.͟ ͟Ь͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ́͟͟п͟һ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟П͟ᴜ̛̃͟͟͟ ͟Ɡ͟ɪ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟,͟ ͟Т͟г͟ư͟ᴏ̛̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟Ρ͟һ͟ᴏ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟𝖦͟D͟&͟Ð͟Т͟ ͟Ь͟ɪ̣͟͟ ͟ᴋ͟ʏ̉͟͟ ͟ʟ͟ᴜ͟ᴀ̂͟͟.͟Т͟ ͟ T̳h̳ủ̳ ̳t̳ư̳ớ̳n̳g̳ ̳d̳ị̳c̳h̳ ̳b̳ù̳n̳g̳ ̳p̳h̳á̳t̳ ̳t̳r̳ở̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳c̳á̳c̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳k̳h̳ẩ̳n̳ ̳t̳r̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳l̳ơ̳ ̳l̳à̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳h̳ủ̳ ̳q̳u̳a̳n̳.̳ S̳á̳n̳g̳ ̳n̳a̳y̳ ̳2̳7̳/̳1̳1̳;̳ ̳H̳ơ̳n̳ ̳1̳3̳.̳0̳9̳4̳ ̳c̳a̳ ̳m̳ắ̳c̳ ̳m̳ớ̳i̳ ̳C̳o̳v̳i̳d̳-̳1̳9̳,̳ ̳h̳ơ̳n̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳n̳ử̳a̳ ̳l̳à̳ ̳F̳0̳ ̳c̳ộ̳n̳g̳ ̳đ̳ồ̳n̳g̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳c̳ộ̳n̳g̳ ̳đ̳ồ̳n̳g̳.̳ ̳B̳ộ̳ ̳y̳ ̳t̳ế̳ ̳h̳ộ̳p̳ ̳k̳h̳ẩ̳n̳.̳ S̳á̳n̳g̳ ̳n̳a̳y̳ ̳2̳7̳/̳1̳1̳;̳ ̳H̳ơ̳n̳ ̳1̳3̳.̳0̳9̳4̳ ̳c̳a̳ ̳m̳ắ̳c̳ ̳m̳ớ̳i̳ ̳C̳o̳v̳i̳d̳-̳1̳9̳,̳ ̳h̳ơ̳n̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳n̳ử̳a̳ ̳l̳à̳ ̳F̳0̳ ̳c̳ộ̳n̳g̳ ̳đ̳ồ̳n̳g̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳c̳ộ̳n̳g̳ ̳đ̳ồ̳n̳g̳.̳ ̳B̳ộ̳ ̳y̳ ̳t̳ế̳ ̳h̳ộ̳p̳ ̳k̳h̳ẩ̳n̳.̳ S͢á͢n͢g͢ ͢2͢7/͢1͢1͢,͢ ͢H͢à͢n͢g͢ ͢n͢g͢h͢ì͢n͢ ͢F͢0͢ ͢l͢a͢n͢g͢ ͢t͢h͢a͢n͢g͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢c͢h͢ố͢n͢ ͢c͢á͢c͢h͢ ͢l͢y͢,͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢c͢a͢o͢ ͢ở͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢.͢

2͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢t͢y͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢c͢ó͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢b͢ị͢ ͢F͢0͢ ͢m͢à͢ ͢c͢h͢o͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢v͢ề͢,͢ ͢L͢à͢m͢ ͢l͢â͢y͢ ͢l͢a͢n͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢b͢ệ͢n͢h͢ ͢C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢ ͢c͢h͢o͢ ͢h͢ơ͢n͢ ͢1͢.͢0͢0͢0͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢d͢â͢n͢,͢ ͢b͢ị͢ ͢p͢h͢ạ͢t͢ ͢4͢0͢ ͢t͢r͢i͢ệ͢u͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢

(̼N̼L̼Đ̼O̼)̼-̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼…

2͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢t͢y͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢c͢ó͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢b͢ị͢ ͢F͢0͢ ͢m͢à͢ ͢c͢h͢o͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢v͢ề͢,͢ ͢L͢à͢m͢ ͢l͢â͢y͢ ͢l͢a͢n͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢b͢ệ͢n͢h͢ ͢C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢ ͢c͢h͢o͢ ͢h͢ơ͢n͢ ͢1͢.͢0͢0͢0͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢d͢â͢n͢,͢ ͢b͢ị͢ ͢p͢h͢ạ͢t͢ ͢4͢0͢ ͢t͢r͢i͢ệ͢u͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢

(̼N̼L̼Đ̼O̼)̼-̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼…

2͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢t͢y͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢c͢ó͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢b͢ị͢ ͢F͢0͢ ͢m͢à͢ ͢c͢h͢o͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢v͢ề͢,͢ ͢L͢à͢m͢ ͢l͢â͢y͢ ͢l͢a͢n͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢b͢ệ͢n͢h͢ ͢C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢ ͢c͢h͢o͢ ͢h͢ơ͢n͢ ͢1͢.͢0͢0͢0͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢d͢â͢n͢,͢ ͢b͢ị͢ ͢p͢h͢ạ͢t͢ ͢4͢0͢ ͢t͢r͢i͢ệ͢u͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢

(̼N̼L̼Đ̼O̼)̼-̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼…

ᴄ͢ô͢ɴ͢ɢ͢ ͢ɴ͢ʜ͢â͢ɴ͢ ͢ᴛ͢ʜ͢á͢ᴏ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ạ͢ʏ͢ ͢ᴠ͢ì͢ ͢ᴄ͢ô͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴛ͢ʏ͢ ͢ʙ͢ị͢ ͢ᴘ͢ʜ͢á͢ᴛ͢ ͢ʜ͢ɪ͢ệ͢ɴ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ᴏ͢ ͢ʙ͢ệ͢ɴ͢ʜ͢ ͢ɴ͢ʜ͢â͢ɴ͢ ͢ғ͢𝟶͢ ͢‘͢ʟ͢à͢ᴍ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ᴜ͢ɪ͢’͢ ͢

K̼i̼n̼h̼t̼e̼d̼o̼t̼h̼i̼ ̼-̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼E̼A̼S̼T̼E̼C̼H̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼…

ᴄ͢ô͢ɴ͢ɢ͢ ͢ɴ͢ʜ͢â͢ɴ͢ ͢ᴛ͢ʜ͢á͢ᴏ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ạ͢ʏ͢ ͢ᴠ͢ì͢ ͢ᴄ͢ô͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴛ͢ʏ͢ ͢ʙ͢ị͢ ͢ᴘ͢ʜ͢á͢ᴛ͢ ͢ʜ͢ɪ͢ệ͢ɴ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ᴏ͢ ͢ʙ͢ệ͢ɴ͢ʜ͢ ͢ɴ͢ʜ͢â͢ɴ͢ ͢ғ͢𝟶͢ ͢‘͢ʟ͢à͢ᴍ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ᴜ͢ɪ͢’͢ ͢

K̼i̼n̼h̼t̼e̼d̼o̼t̼h̼i̼ ̼-̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼E̼A̼S̼T̼E̼C̼H̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼…

ᴄ͢ô͢ɴ͢ɢ͢ ͢ɴ͢ʜ͢â͢ɴ͢ ͢ᴛ͢ʜ͢á͢ᴏ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ạ͢ʏ͢ ͢ᴠ͢ì͢ ͢ᴄ͢ô͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴛ͢ʏ͢ ͢ʙ͢ị͢ ͢ᴘ͢ʜ͢á͢ᴛ͢ ͢ʜ͢ɪ͢ệ͢ɴ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ᴏ͢ ͢ʙ͢ệ͢ɴ͢ʜ͢ ͢ɴ͢ʜ͢â͢ɴ͢ ͢ғ͢𝟶͢ ͢‘͢ʟ͢à͢ᴍ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ᴜ͢ɪ͢’͢ ͢

K̼i̼n̼h̼t̼e̼d̼o̼t̼h̼i̼ ̼-̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼E̼A̼S̼T̼E̼C̼H̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼…

ᴄ͢ô͢ɴ͢ɢ͢ ͢ɴ͢ʜ͢â͢ɴ͢ ͢ᴛ͢ʜ͢á͢ᴏ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ạ͢ʏ͢ ͢ᴠ͢ì͢ ͢ᴄ͢ô͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴛ͢ʏ͢ ͢ʙ͢ị͢ ͢ᴘ͢ʜ͢á͢ᴛ͢ ͢ʜ͢ɪ͢ệ͢ɴ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ᴏ͢ ͢ʙ͢ệ͢ɴ͢ʜ͢ ͢ɴ͢ʜ͢â͢ɴ͢ ͢ғ͢𝟶͢ ͢‘͢ʟ͢à͢ᴍ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ᴜ͢ɪ͢’͢ ͢

K̼i̼n̼h̼t̼e̼d̼o̼t̼h̼i̼ ̼-̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼E̼A̼S̼T̼E̼C̼H̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼…

ᴄ͢ô͢ɴ͢ɢ͢ ͢ɴ͢ʜ͢â͢ɴ͢ ͢ᴛ͢ʜ͢á͢ᴏ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ạ͢ʏ͢ ͢ᴠ͢ì͢ ͢ᴄ͢ô͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴛ͢ʏ͢ ͢ʙ͢ị͢ ͢ᴘ͢ʜ͢á͢ᴛ͢ ͢ʜ͢ɪ͢ệ͢ɴ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ᴏ͢ ͢ʙ͢ệ͢ɴ͢ʜ͢ ͢ɴ͢ʜ͢â͢ɴ͢ ͢ғ͢𝟶͢ ͢‘͢ʟ͢à͢ᴍ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ᴜ͢ɪ͢’͢ ͢

K̼i̼n̼h̼t̼e̼d̼o̼t̼h̼i̼ ̼-̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼E̼A̼S̼T̼E̼C̼H̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼…

ᴄ͢ô͢ɴ͢ɢ͢ ͢ɴ͢ʜ͢â͢ɴ͢ ͢ᴛ͢ʜ͢á͢ᴏ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ạ͢ʏ͢ ͢ᴠ͢ì͢ ͢ᴄ͢ô͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴛ͢ʏ͢ ͢ʙ͢ị͢ ͢ᴘ͢ʜ͢á͢ᴛ͢ ͢ʜ͢ɪ͢ệ͢ɴ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ᴏ͢ ͢ʙ͢ệ͢ɴ͢ʜ͢ ͢ɴ͢ʜ͢â͢ɴ͢ ͢ғ͢𝟶͢ ͢‘͢ʟ͢à͢ᴍ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ᴜ͢ɪ͢’͢ ͢

K̼i̼n̼h̼t̼e̼d̼o̼t̼h̼i̼ ̼-̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼E̼A̼S̼T̼E̼C̼H̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼…

C͟ʜ͟ᴏ̂̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟đ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟x͟ᴀ͟,͟ ͟ν͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂̃͟͟͟ɴ͟ ͟”͟ʙ͟ᴀ̣͟͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂͟͟ɴ͟ ͟ϲ͟հ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟”͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̀͟͟ ͟“͟K͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ɴ͟ɢ͟”͟ ͟ʙ͟ɪ̣͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʙ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ́͟͟ɪ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴜ̛̃͟͟͟ᴀ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̀͟͟,͟ ͟ɢ͟ᴏ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ H.K đᴀ̃ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴋᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴇ̂̀…

You missed