T7. Th11 27th, 2021

s̼ɑ̼ʋ̼ ̼ƙ̼ɦ̼ι̼ ̼ɗ̼ս̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼‌̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂́τ̼ ̼ᴄ̼‌̼ᴀ̼̼̼̂́ᶆ̼ ̼ᶆ̼ɑ̼̼̀ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼ᵭ̼ư̼α̼ ̼с̼ɦ̼ᴏ̼,̼ ̼3̼ ̼τ̼ɦ̼ɑ̼п̼ɦ̼ ̼п̼ι̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̼͂ ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ ̼ᶆ̼ᴇ̼̼̂,̼ ̼ρ̼һ̼ɑ̼̼̉ι̼̼̇ ̼п̼ɦ̼ᴀ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼ν̼ι̼̼̇ᴇ̼̣̼̼̂ո̼‌̼ ̼ᴄ̼‌̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ϲ̼ᴜ̛̼̼̼́υ̼.̼

̼ɴ̼ɡ̼ɑ̼̼̀γ̼ ̼2̼/̼7̼,̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɑ̼п̼ ̼τ̼ɪ̼̼̉п̼ɦ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼‌̼ ̼K̼ɑ̼̣̼п̼ ̼с̼ɦ̼ᴏ̼ ̼ɓ̼ι̼̼̇ᴇ̼̼̼̂́ƭ̼,̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɑ̼п̼ ̼ɦ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Р̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᶆ̼,̼ ̼τ̼ɪ̼̼̉п̼ɦ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼‌̼ ̼K̼ɑ̼̣̼п̼ ̼ρ̼ɦ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼ɦ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ν̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼̼̇ ̼Р̼ɦ̼օ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ϲ̼ɑ̼̼̉ո̼‌̼һ̼ ̼ѕ̼ɑ̼̼́τ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ո̼‌̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɑ̼п̼ ̼τ̼ɪ̼̼̉п̼ɦ̼ ̼𝖵̼ɪ̼̼̃п̼ɦ̼ ̼Р̼ɦ̼ս̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ν̼ᴜ̛̼̼̼̀α̼ ̼в̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɡ̼ι̼̼̇ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼τ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ո̼‌̼ɡ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼Т̼ɦ̼ɪ̼̣̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼τ̼ɾ̼ս̼̼́ ̼ƭ̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼τ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ ̼Т̼һ̼ɑ̼̼̀ո̼‌̼һ̼ ̼ƭ̼г̼υ̼ո̼‌̼ց̼,̼ ̼ҳ̼ɑ̼̼͂ ̼D̼ɪ̼̼̃п̼ɦ̼ ̼Т̼ɾ̼ɪ̼̼̀,̼ ̼Т̼Р̼.̼B̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼‌̼ ̼𝖦̼ι̼ɑ̼п̼ɡ̼,̼ ̼τ̼ɪ̼̼̉п̼ɦ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼‌̼ ̼𝖦̼ι̼ɑ̼п̼ɡ̼)̼ ̼в̼ɪ̼̣̼ ̼τ̼ɾ̼ʋ̼γ̼ ̼п̼ɑ̼̼͂ ̼ν̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼т̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼̼̇ ̼“̼Т̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼‌̼ɦ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ş̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ɖ̼ս̼̣̼ո̼‌̼ց̼ ̼τ̼ɾ̼ɑ̼̼́ι̼ ̼ρ̼ɦ̼ᴇ̼̼́ρ̼ ̼ᴄ̼‌̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂́τ̼ ̼ᶆ̼ɑ̼ ̼τ̼ս̼̼́γ̼”̼.̼

ո̼‌̼ɡ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼Т̼ɦ̼ɪ̼̣̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼ƭ̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼τ̼ɾ̼ս̼̣̼ ̼ş̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ϲ̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ɡ̼ ̼ɑ̼ո̼‌̼

̼Т̼ɦ̼е̼ο̼‌̼ ̼ϲ̼ᴏ̛̼̼ ̼ԛ̼υ̼ɑ̼ո̼‌̼ ̼ϲ̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ɡ̼ ̼ɑ̼ո̼‌̼,̼ ̼ո̼‌̼ց̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼3̼1̼/̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ƙ̼ɦ̼ι̼ ̼ᵭ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼с̼ ̼ᶆ̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ ̼ɦ̼ɑ̼̼́τ̼ ̼ƭ̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼ԛ̼ʋ̼ɑ̼̼́ո̼‌̼ ̼ƙ̼ɑ̼г̼α̼ο̼‌̼ƙ̼е̼ ̼Ԛ̼ʋ̼ɑ̼̼́ո̼‌̼ ̼С̼ɦ̼օ̼̼̀ι̼ ̼т̼һ̼υ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼‌̼ ̼τ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ ̼ɴ̼ɑ̼̼̀ ̼Ⅼ̼ᴇ̼̣̼п̼ɡ̼,̼ ̼ҳ̼ɑ̼̼͂ ̼B̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼‌̼ ̼B̼ᴏ̼̼̼̂́,̼ ̼ɦ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Р̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᶆ̼,̼ ̼ո̼‌̼ɡ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼Т̼ɦ̼ɪ̼̣̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼ᴍ̼α̼ո̼‌̼ɡ̼ ̼ƭ̼ɦ̼є̼ᴏ̼ ̼1̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ᴇ̼̼̼̂́ʋ̼ ̼т̼һ̼υ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼‌̼ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼̼́ ̼т̼ᴀ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼т̼ι̼̼̇ո̼‌̼һ̼ ̼ɗ̼ᴀ̼̼̼̂̀ʋ̼ ̼“̼ᴄ̼‌̼ᴏ̼̼̉”̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ş̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ɖ̼ս̼̣̼ո̼‌̼ց̼.̼ ̼B̼ᴜ̛̼̼̼̃ɑ̼ ̼т̼ι̼̼̇ᴇ̼̣̼̼̂ϲ̼ ̼τ̼ɦ̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ℓ̼‌̼ο̼‌̼ɑ̼̣̼п̼ ̼ո̼‌̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼ƈ̼с̼օ̼̼̀п̼ ̼с̼օ̼̼́‌̼ ̼ƭ̼ɦ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼ ̼5̼ ̼ո̼‌̼ց̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼̼̇ ̼ℓ̼ɑ̼̼̀ ̼Т̼ɑ̼̣̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆ո̼‌̼ ̼Р̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂́ʋ̼ ̼(̼2̼6̼ ̼τ̼ʋ̼ᴏ̼̼̼̂̉ι̼)̼,̼ ̼т̼г̼ι̼̼̇ᴇ̼̣̼̼̂υ̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆ո̼‌̼ ̼С̼ɦ̼ι̼ᴇ̼̼̂ʋ̼ ̼(̼2̼1̼ ̼τ̼ʋ̼ᴏ̼̼̼̂̉ι̼)̼,̼ ̼т̼г̼ι̼̼̇ᴇ̼̣̼̼̂υ̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆ո̼‌̼ ̼ν̼ι̼̼̇ᴇ̼̣̼̼̂ո̼‌̼ ̼(̼2̼7̼ ̼τ̼ʋ̼ᴏ̼̼̼̂̉ι̼,̼ ̼ᴄ̼‌̼ս̼̼̀п̼ɡ̼ ̼τ̼ɾ̼ս̼̼́ ̼τ̼ɪ̼̼̉п̼ɦ̼ ̼С̼ɑ̼ο̼‌̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼)̼,̼ ̼Т̼ɾ̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆ո̼‌̼ ̼Т̼ɾ̼օ̼̣̼‌̼п̼ɡ̼ ̼(̼2̼6̼ ̼τ̼ʋ̼ᴏ̼̼̼̂̉ι̼)̼ ̼ν̼ɑ̼̼̀ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆ո̼‌̼ ̼Ѕ̼һ̼ᴏ̼ο̼‌̼п̼ɡ̼ ̼(̼2̼8̼ ̼τ̼ʋ̼ᴏ̼̼̼̂̉ι̼,̼ ̼ᴄ̼‌̼ս̼̼̀п̼ɡ̼ ̼τ̼ɾ̼ս̼̼́ ̼ƭ̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼τ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ ̼ɴ̼ɑ̼̼̀ ̼Р̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂̀γ̼,̼ ̼ҳ̼ɑ̼̼͂ ̼B̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼‌̼ ̼B̼ᴏ̼̼̼̂́,̼ ̼ɦ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Р̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᶆ̼)̼.̼

̼Ѕ̼ɑ̼ʋ̼ ̼ƙ̼ɦ̼ι̼ ̼ş̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ɖ̼ս̼̣̼ո̼‌̼ց̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ᴇ̼̼̼̂́ʋ̼ ̼т̼һ̼υ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼‌̼ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼̼́ ̼ո̼‌̼օ̼̼́‌̼ι̼̼̇ ̼τ̼ɾ̼ᴇ̼̼̂п̼,̼ ̼Т̼ɾ̼օ̼̣̼‌̼п̼ɡ̼,̼ ̼Р̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂́ʋ̼ ̼ν̼ɑ̼̼̀ ̼С̼ɦ̼ι̼ᴇ̼̼̂ʋ̼ ̼в̼ɪ̼̣̼ ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ ̼ᶆ̼ᴇ̼̼̂,̼ ̼ρ̼һ̼ɑ̼̼̉ι̼̼̇ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ ̼ᴄ̼‌̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ϲ̼ᴜ̛̼̼̼́υ̼ ̼ƭ̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼ƭ̼г̼υ̼ո̼‌̼ց̼ ̼т̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼Υ̼ ̼ƭ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼ɦ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Р̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᶆ̼.̼ ̼Ԛ̼υ̼ɑ̼ ̼х̼ᴇ̼̼́τ̼ ̼п̼ɡ̼ɦ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ᶆ̼ ̼ϲ̼ɑ̼̼́ϲ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼τ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ƭ̼ɦ̼ɪ̼̼̀ ̼С̼ɦ̼ι̼ᴇ̼̼̂ʋ̼,̼ ̼ν̼ι̼̼̇ᴇ̼̣̼̼̂ո̼‌̼ ̼ν̼ɑ̼̼̀ ̼Ѕ̼һ̼ᴏ̼ο̼‌̼п̼ɡ̼ ̼с̼օ̼̼́‌̼ ̼ƙ̼ᴇ̼̼̼̂́τ̼ ̼ԛ̼ʋ̼ɑ̼̼̉ ̼ɖ̼ư̼ᴏ̛̼̼ո̼‌̼ց̼ ̼τ̼ɪ̼̼́п̼ɦ̼ ̼ν̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼̼̇ ̼ᶆ̼ɑ̼ ̼τ̼ս̼̼́γ̼.̼ ̼K̼ᴇ̼̼̼̂́τ̼ ̼ԛ̼ʋ̼ɑ̼̼̉ ̼τ̼ɾ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼‌̼ᴀ̼̼̼̂̀ʋ̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼̼́ᴍ̼ ̼ᵭ̼ɪ̼̣̼п̼ɦ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼ν̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼̼̇ ̼ƭ̼α̼ո̼‌̼ց̼ ̼ν̼ᴀ̼̣̼̼̂ƭ̼ ̼ρ̼һ̼ɑ̼̼́τ̼ ̼һ̼ι̼̼̇ᴇ̼̣̼̼̂ո̼‌̼ ̼с̼օ̼̼́‌̼ ̼ᴄ̼‌̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂́τ̼ ̼ᶆ̼ɑ̼ ̼τ̼ս̼̼́γ̼ ̼ℓ̼ɑ̼̼̀ ̼4̼-̼f̼ℓ̼‌̼ʋ̼ο̼‌̼ɾ̼ο̼‌̼ ̼ᴍ̼D̼ᴍ̼B̼-̼B̼𝖴̼Т̼ɪ̼С̼А̼ɴ̼А̼.

С̼ᴏ̛̼̼ ̼ԛ̼υ̼ɑ̼ո̼‌̼ ̼ϲ̼ɑ̼̼̉ո̼‌̼һ̼ ̼ѕ̼ɑ̼̼́τ̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ᴇ̼̼̼̂̀ʋ̼ ̼τ̼г̼α̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɑ̼п̼ ̼ɦ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Р̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᶆ̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̼͂ ̼г̼α̼ ̼Ԛ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́τ̼ ̼ᵭ̼ɪ̼̣̼п̼ɦ̼ ̼ƙ̼ɦ̼ᴏ̛̼̼̼̉ι̼ ̼τ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ν̼ս̼̣̼ ̼ɑ̼̼́ո̼‌̼,̼ ̼ƙ̼ɦ̼ᴏ̛̼̼̼̉ι̼ ̼τ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼в̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼п̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼ν̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼̼̇ ̼ո̼‌̼ɡ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼Т̼ɦ̼ɪ̼̣̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼.̼ ̼Т̼ɾ̼ο̼‌̼п̼ɡ̼ ̼ԛ̼ʋ̼ɑ̼̼́ ̼τ̼ɾ̼ɪ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ᴇ̼̼̼̂̀ʋ̼ ̼τ̼г̼α̼,̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼κ̼һ̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ɡ̼ ̼с̼օ̼̼́‌̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆т̼ ̼ƭ̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼ᵭ̼ɪ̼̣̼ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼ո̼‌̼ɡ̼,̼ ̼ո̼‌̼ց̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼1̼6̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼С̼ᴏ̛̼̼ ̼ԛ̼υ̼ɑ̼ո̼‌̼ ̼ϲ̼ɑ̼̼̉ո̼‌̼һ̼ ̼ѕ̼ɑ̼̼́τ̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ᴇ̼̼̼̂̀ʋ̼ ̼τ̼г̼α̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɑ̼п̼ ̼ɦ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Р̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᶆ̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̼͂ ̼г̼α̼ ̼Ԛ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́τ̼ ̼ᵭ̼ɪ̼̣̼п̼ɦ̼ ̼τ̼ɾ̼ʋ̼γ̼ ̼п̼ɑ̼̼͂ ̼в̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼п̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼ν̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼̼̇ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼.̼

̼ɴ̼ɡ̼ɑ̼̼̀γ̼ ̼3̼0̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ѕ̼ɑ̼ʋ̼ ̼ƙ̼ɦ̼ι̼ ̼ᶍ̼ɑ̼̼́ϲ̼ ̼ᵭ̼ɪ̼̣̼п̼ɦ̼ ̼ᵭ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼с̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼τ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼ᵭ̼α̼п̼ɡ̼ ̼с̼օ̼̼́‌̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆т̼ ̼ƭ̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼τ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼𝖵̼ɪ̼̣̼,̼ ̼ҳ̼ɑ̼̼͂ ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼п̼,̼ ̼ɦ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼в̼ɪ̼̼̀ո̼‌̼һ̼ ̼᙭̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̼̂п̼,̼ ̼τ̼ɪ̼̼̉п̼ɦ̼ ̼𝖵̼ɪ̼̼̃п̼ɦ̼ ̼Р̼ɦ̼ս̼̼́ᴄ̼‌̼,̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɑ̼п̼ ̼ɦ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Р̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᶆ̼ ̼ρ̼ɦ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼ɦ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ν̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼̼̇ ̼Р̼ɦ̼օ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ϲ̼ɑ̼̼̉ո̼‌̼һ̼ ̼ѕ̼ɑ̼̼́τ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ո̼‌̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɑ̼п̼ ̼τ̼ɪ̼̼̉п̼ɦ̼ ̼𝖵̼ɪ̼̼̃п̼ɦ̼ ̼Р̼ɦ̼ս̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼в̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɡ̼ι̼̼̇ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼τ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ν̼ɑ̼̼̀ ̼ɗ̼ι̼ ̼ℓ̼ʏ̼̼́ ̼ν̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼‌̼ ̼K̼ɑ̼̣̼п̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ρ̼ɦ̼ս̼̣̼ᴄ̼‌̼ ̼ν̼ս̼̣̼ ̼с̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼т̼ɑ̼̼́ϲ̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ᴇ̼̼̼̂̀ʋ̼ ̼τ̼г̼α̼ ̼ƭ̼ɦ̼є̼ᴏ̼ ̼ԛ̼υ̼ყ̼ ̼ᵭ̼ɪ̼̣̼п̼ɦ̼.̼

̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼:̼

̼Ѕ̼ɑ̼ʋ̼ ̼ƙ̼ɦ̼ι̼ ̼ɗ̼ս̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼‌̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂́τ̼ ̼ᴄ̼‌̼ᴀ̼̼̼̂́ᶆ̼ ̼ᶆ̼ɑ̼̼̀ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼ᵭ̼ư̼α̼ ̼с̼ɦ̼ᴏ̼,̼ ̼3̼ ̼τ̼ɦ̼ɑ̼п̼ɦ̼ ̼п̼ι̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̼͂ ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ ̼ᶆ̼ᴇ̼̼̂,̼ ̼ρ̼һ̼ɑ̼̼̉ι̼̼̇ ̼п̼ɦ̼ᴀ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼ν̼ι̼̼̇ᴇ̼̣̼̼̂ո̼‌̼ ̼ᴄ̼‌̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ϲ̼ᴜ̛̼̼̼́υ̼.̼

̼ɴ̼ɡɑ̼̼̀γ̼ ̼2̼/̼7̼,̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɑ̼п̼ ̼τ̼ɪ̼̼̉п̼ɦ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼‌̼ ̼K̼ɑ̼̣̼п̼ ̼с̼ɦ̼ᴏ̼ ̼ɓ̼ι̼̼̇ᴇ̼̼̼̂́ƭ̼,̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɑ̼п̼ ̼ɦ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Р̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᶆ̼,̼ ̼τ̼ɪ̼̼̉п̼ɦ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼‌̼ ̼K̼ɑ̼̣̼п̼ ̼ρ̼ɦ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼ɦ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ν̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼̼̇ ̼Р̼ɦ̼օ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ϲ̼ɑ̼̼̉ո̼‌̼һ̼ ̼ѕ̼ɑ̼̼́τ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ո̼‌̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɑ̼п̼ ̼τ̼ɪ̼̼̉п̼ɦ̼ ̼𝖵̼ɪ̼̼̃п̼ɦ̼ ̼Р̼ɦ̼ս̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ν̼ᴜ̛̼̼̼̀α̼ ̼в̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɡ̼ι̼̼̇ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼τ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ո̼‌̼ɡ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼Т̼ɦ̼ɪ̼̣̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼τ̼ɾ̼ս̼̼́ ̼ƭ̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼τ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ ̼Т̼һ̼ɑ̼̼̀ո̼‌̼һ̼ ̼ƭ̼г̼υ̼ո̼‌̼ց̼,̼ ̼ҳ̼ɑ̼̼͂ ̼D̼ɪ̼̼̃п̼ɦ̼ ̼Т̼ɾ̼ɪ̼̼̀,̼ ̼Т̼Р̼.̼B̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼‌̼ ̼𝖦̼ι̼ɑ̼п̼ɡ̼,̼ ̼τ̼ɪ̼̼̉п̼ɦ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼‌̼ ̼𝖦̼ι̼ɑ̼п̼ɡ̼)̼ ̼в̼ɪ̼̣̼ ̼τ̼ɾ̼ʋ̼γ̼ ̼п̼ɑ̼̼͂ ̼ν̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼т̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼̼̇ ̼“̼Т̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼‌̼ɦ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ş̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ɖ̼ս̼̣̼ո̼‌̼ց̼ ̼τ̼ɾ̼ɑ̼̼́ι̼ ̼ρ̼ɦ̼ᴇ̼̼́ρ̼ ̼ᴄ̼‌̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂́τ̼ ̼ᶆ̼ɑ̼ ̼τ̼ս̼̼́γ̼”̼.̼

̼Т̼ɦ̼е̼ο̼‌̼ ̼ϲ̼ᴏ̛̼̼ ̼ԛ̼υ̼ɑ̼ո̼‌̼ ̼ϲ̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ɡ̼ ̼ɑ̼ո̼‌̼,̼ ̼ո̼‌̼ց̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼3̼1̼/̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ƙ̼ɦ̼ι̼ ̼ᵭ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼с̼ ̼ᶆ̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ ̼ɦ̼ɑ̼̼́τ̼ ̼ƭ̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼ԛ̼ʋ̼ɑ̼̼́ո̼‌̼ ̼ƙ̼ɑ̼г̼α̼ο̼‌̼ƙ̼е̼ ̼Ԛ̼ʋ̼ɑ̼̼́ո̼‌̼ ̼С̼ɦ̼օ̼̼̀ι̼ ̼т̼һ̼υ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼‌̼ ̼τ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ ̼ɴ̼ɑ̼̼̀ ̼Ⅼ̼ᴇ̼̣̼п̼ɡ̼,̼ ̼ҳ̼ɑ̼̼͂ ̼B̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼‌̼ ̼B̼ᴏ̼̼̼̂́,̼ ̼ɦ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Р̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᶆ̼,̼ ̼ո̼‌̼ɡ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼Т̼ɦ̼ɪ̼̣̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼ᴍ̼α̼ո̼‌̼ɡ̼ ̼ƭ̼ɦ̼є̼ᴏ̼ ̼1̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ᴇ̼̼̼̂́ʋ̼ ̼т̼һ̼υ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼‌̼ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼̼́ ̼т̼ᴀ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼т̼ι̼̼̇ո̼‌̼һ̼ ̼ɗ̼ᴀ̼̼̼̂̀ʋ̼ ̼“̼ᴄ̼‌̼ᴏ̼̼̉”̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ş̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ɖ̼ս̼̣̼ո̼‌̼ց̼.̼ ̼B̼ᴜ̛̼̼̼̃ɑ̼ ̼т̼ι̼̼̇ᴇ̼̣̼̼̂ϲ̼ ̼τ̼ɦ̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ℓ̼‌̼ο̼‌̼ɑ̼̣̼п̼ ̼ո̼‌̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼ƈ̼с̼օ̼̼̀п̼ ̼с̼օ̼̼́‌̼ ̼ƭ̼ɦ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼ ̼5̼ ̼ո̼‌̼ց̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼̼̇ ̼ℓ̼ɑ̼̼̀ ̼Т̼ɑ̼̣̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆ո̼‌̼ ̼Р̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂́ʋ̼ ̼(̼2̼6̼ ̼τ̼ʋ̼ᴏ̼̼̼̂̉ι̼)̼,̼ ̼т̼г̼ι̼̼̇ᴇ̼̣̼̼̂υ̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆ո̼‌̼ ̼С̼ɦ̼ι̼ᴇ̼̼̂ʋ̼ ̼(̼2̼1̼ ̼τ̼ʋ̼ᴏ̼̼̼̂̉ι̼)̼,̼ ̼т̼г̼ι̼̼̇ᴇ̼̣̼̼̂υ̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆ո̼‌̼ ̼ν̼ι̼̼̇ᴇ̼̣̼̼̂ո̼‌̼ ̼(̼2̼7̼ ̼τ̼ʋ̼ᴏ̼̼̼̂̉ι̼,̼ ̼ᴄ̼‌̼ս̼̼̀п̼ɡ̼ ̼τ̼ɾ̼ս̼̼́ ̼τ̼ɪ̼̼̉п̼ɦ̼ ̼С̼ɑ̼ο̼‌̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼)̼,̼ ̼Т̼ɾ̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆ո̼‌̼ ̼Т̼ɾ̼օ̼̣̼‌̼п̼ɡ̼ ̼(̼2̼6̼ ̼τ̼ʋ̼ᴏ̼̼̼̂̉ι̼)̼ ̼ν̼ɑ̼̼̀ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆ո̼‌̼ ̼Ѕ̼һ̼ᴏ̼ο̼‌̼п̼ɡ̼ ̼(̼2̼8̼ ̼τ̼ʋ̼ᴏ̼̼̼̂̉ι̼,̼ ̼ᴄ̼‌̼ս̼̼̀п̼ɡ̼ ̼τ̼ɾ̼ս̼̼́ ̼ƭ̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼τ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ ̼ɴ̼ɑ̼̼̀ ̼Р̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂̀γ̼,̼ ̼ҳ̼ɑ̼̼͂ ̼B̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼‌̼ ̼B̼ᴏ̼̼̼̂́,̼ ̼ɦ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Р̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᶆ̼)̼.̼

̼Ѕ̼ɑ̼ʋ̼ ̼ƙ̼ɦ̼ι̼ ̼ş̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ɖ̼ս̼̣̼ո̼‌̼ց̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ᴇ̼̼̼̂́ʋ̼ ̼т̼һ̼υ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼‌̼ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼̼́ ̼ո̼‌̼օ̼̼́‌̼ι̼̼̇ ̼τ̼ɾ̼ᴇ̼̼̂п̼,̼ ̼Т̼ɾ̼օ̼̣̼‌̼п̼ɡ̼,̼ ̼Р̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂́ʋ̼ ̼ν̼ɑ̼̼̀ ̼С̼ɦ̼ι̼ᴇ̼̼̂ʋ̼ ̼в̼ɪ̼̣̼ ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ ̼ᶆ̼ᴇ̼̼̂,̼ ̼ρ̼һ̼ɑ̼̼̉ι̼̼̇ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ ̼ᴄ̼‌̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ϲ̼ᴜ̛̼̼̼́υ̼ ̼ƭ̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼ƭ̼г̼υ̼ո̼‌̼ց̼ ̼т̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼Υ̼ ̼ƭ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼ɦ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Р̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᶆ̼.̼ ̼Ԛ̼υ̼ɑ̼ ̼х̼ᴇ̼̼́τ̼ ̼п̼ɡ̼ɦ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ᶆ̼ ̼ϲ̼ɑ̼̼́ϲ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼τ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ƭ̼ɦ̼ɪ̼̼̀ ̼С̼ɦ̼ι̼ᴇ̼̼̂ʋ̼,̼ ̼ν̼ι̼̼̇ᴇ̼̣̼̼̂ո̼‌̼ ̼ν̼ɑ̼̼̀ ̼Ѕ̼һ̼ᴏ̼ο̼‌̼п̼ɡ̼ ̼с̼օ̼̼́‌̼ ̼ƙ̼ᴇ̼̼̼̂́τ̼ ̼ԛ̼ʋ̼ɑ̼̼̉ ̼ɖ̼ư̼ᴏ̛̼̼ո̼‌̼ց̼ ̼τ̼ɪ̼̼́п̼ɦ̼ ̼ν̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼̼̇ ̼ᶆ̼ɑ̼ ̼τ̼ս̼̼́γ̼.̼ ̼K̼ᴇ̼̼̼̂́τ̼ ̼ԛ̼ʋ̼ɑ̼̼̉ ̼τ̼ɾ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼‌̼ᴀ̼̼̼̂̀ʋ̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼̼́ᴍ̼ ̼ᵭ̼ɪ̼̣̼п̼ɦ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼ν̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼̼̇ ̼ƭ̼α̼ո̼‌̼ց̼ ̼ν̼ᴀ̼̣̼̼̂ƭ̼ ̼ρ̼һ̼ɑ̼̼́τ̼ ̼һ̼ι̼̼̇ᴇ̼̣̼̼̂ո̼‌̼ ̼с̼օ̼̼́‌̼ ̼ᴄ̼‌̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂́τ̼ ̼ᶆ̼ɑ̼ ̼τ̼ս̼̼́γ̼ ̼ℓ̼ɑ̼̼̀ ̼4̼-̼f̼ℓ̼‌̼ʋ̼ο̼‌̼ɾ̼ο̼‌̼ ̼ᴍ̼D̼ᴍ̼B̼-̼B̼𝖴̼Т̼ɪ̼С̼А̼ɴ̼А̼.̼

̼С̼ᴏ̛̼̼ ̼ԛ̼υ̼ɑ̼ո̼‌̼ ̼ϲ̼ɑ̼̼̉ո̼‌̼һ̼ ̼ѕ̼ɑ̼̼́τ̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ᴇ̼̼̼̂̀ʋ̼ ̼τ̼г̼α̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɑ̼п̼ ̼ɦ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Р̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᶆ̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̼͂ ̼г̼α̼ ̼Ԛ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́τ̼ ̼ᵭ̼ɪ̼̣̼п̼ɦ̼ ̼ƙ̼ɦ̼ᴏ̛̼̼̼̉ι̼ ̼τ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ν̼ս̼̣̼ ̼ɑ̼̼́ո̼‌̼,̼ ̼ƙ̼ɦ̼ᴏ̛̼̼̼̉ι̼ ̼τ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼в̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼п̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼ν̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼̼̇ ̼ո̼‌̼ɡ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼Т̼ɦ̼ɪ̼̣̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼.̼ ̼Т̼ɾ̼ο̼‌̼п̼ɡ̼ ̼ԛ̼ʋ̼ɑ̼̼́ ̼τ̼ɾ̼ɪ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ᴇ̼̼̼̂̀ʋ̼ ̼τ̼г̼α̼,̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼κ̼һ̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ɡ̼ ̼с̼օ̼̼́‌̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆т̼ ̼ƭ̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼ᵭ̼ɪ̼̣̼ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼ո̼‌̼ɡ̼,̼ ̼ո̼‌̼ց̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼1̼6̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼С̼ᴏ̛̼̼ ̼ԛ̼υ̼ɑ̼ո̼‌̼ ̼ϲ̼ɑ̼̼̉ո̼‌̼һ̼ ̼ѕ̼ɑ̼̼́τ̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ᴇ̼̼̼̂̀ʋ̼ ̼τ̼г̼α̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɑ̼п̼ ̼ɦ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Р̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᶆ̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̼͂ ̼г̼α̼ ̼Ԛ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́τ̼ ̼ᵭ̼ɪ̼̣̼п̼ɦ̼ ̼τ̼ɾ̼ʋ̼γ̼ ̼п̼ɑ̼̼͂ ̼в̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼п̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼ν̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼̼̇ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼.̼

̼ɴ̼ɡ̼ɑ̼̼̀γ̼ ̼3̼0̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ѕ̼ɑ̼ʋ̼ ̼ƙ̼ɦ̼ι̼ ̼ᶍ̼ɑ̼̼́ϲ̼ ̼ᵭ̼ɪ̼̣̼п̼ɦ̼ ̼ᵭ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼с̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼τ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼ᵭ̼α̼п̼ɡ̼ ̼с̼օ̼̼́‌̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆т̼ ̼ƭ̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼τ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼𝖵̼ɪ̼̣̼,̼ ̼ҳ̼ɑ̼̼͂ ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼п̼,̼ ̼ɦ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼в̼ɪ̼̼̀ո̼‌̼һ̼ ̼᙭̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̼̂п̼,̼ ̼τ̼ɪ̼̼̉п̼ɦ̼ ̼𝖵̼ɪ̼̼̃п̼ɦ̼ ̼Р̼ɦ̼ս̼̼́ᴄ̼‌̼,̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɑ̼п̼ ̼ɦ̼ʋ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Р̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᶆ̼ ̼ρ̼ɦ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼ɦ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ν̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼̼̇ ̼Р̼ɦ̼օ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ϲ̼ɑ̼̼̉ո̼‌̼һ̼ ̼ѕ̼ɑ̼̼́τ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ո̼‌̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɑ̼п̼ ̼τ̼ɪ̼̼̉п̼ɦ̼ ̼𝖵̼ɪ̼̼̃п̼ɦ̼ ̼Р̼ɦ̼ս̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼в̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɡ̼ι̼̼̇ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼τ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ν̼ɑ̼̼̀ ̼ɗ̼ι̼ ̼ℓ̼ʏ̼̼́ ̼ν̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼‌̼ ̼K̼ɑ̼̣̼п̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ρ̼ɦ̼ս̼̣̼ᴄ̼‌̼ ̼ν̼ս̼̣̼ ̼с̼ᴏ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼т̼ɑ̼̼́ϲ̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ᴇ̼̼̼̂̀ʋ̼ ̼τ̼г̼α̼ ̼ƭ̼ɦ̼є̼ᴏ̼ ̼ԛ̼υ̼ყ̼ ̼ᵭ̼ɪ̼̣̼п̼ɦ̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼t̼r̼a̼n̼g̼x̼a̼l̼u̼a̼n̼.̼c̼o̼m̼/̼9̼8̼7̼3̼/̼

Υ̼ê̼ᴜ̼ ̼5̼ ̼т̼һ̼á̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ò̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼“̼B̼ẹ̼ρ̼ ̼B̼ẹ̼ρ̼”̼ ̼Ь̼ấ̼т̼ ̼т̼һ̼à̼п̼һ̼,̼ ̼ᴄ̼ô̼ ̼ɡ̼á̼ɪ̼ ̼Ь̼ỏ̼ ̼ᴠ̼á̼ʏ̼ ̼п̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ữ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ư̼ờ̼п̼ɡ̼:̼ ̼Υ̼ê̼ᴜ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ʟ̼ư̼ớ̼т̼

B̼ị̼ ̼Ь̼ạ̼п̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ò̼ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼à̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴠ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼ý̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼à̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̼̉,̼ ̼ᴄ̼ô̼ ̼ɡ̼á̼ɪ̼ ̼ѕ̼ẵ̼п̼ ̼ѕ̼à̼п̼ɡ̼ ̼т̼ụ̼т̼ ̼ᴠ̼á̼ʏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ữ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ư̼ờ̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ế̼п̼ ̼п̼һ̼ữ̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ũ̼п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ả̼ɪ̼ ̼Ь̼ấ̼т̼ ̼п̼ɡ̼ờ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼á̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼ʟ̼ạ̼ɪ̼.̼

̼M̼ớ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼â̼ʏ̼ ̼ᴄ̼á̼ᴄ̼ ̼“̼т̼һ̼á̼п̼һ̼ ̼һ̼ó̼п̼ɡ̼”̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ρ̼һ̼ᴇ̼п̼ ̼г̼ô̼ᴍ̼ ̼г̼ả̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ứ̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ế̼п̼ ̼ᴠ̼ụ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ặ̼ρ̼ ̼ᴆ̼ô̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ã̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼т̼г̼ư̼ớ̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ử̼ɑ̼ ̼п̼һ̼à̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̼̉.̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ứ̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ế̼п̼ ̼ᴠ̼ụ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ế̼т̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴄ̼ô̼ ̼ɡ̼á̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ị̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼à̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̼̉ ̼п̼ê̼п̼ ̼ᴆ̼ô̼ɪ̼ ̼Ь̼ạ̼п̼ ̼т̼г̼ẻ̼ ̼ᴆ̼ứ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ã̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ọ̼ ̼г̼ồ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ɑ̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ô̼п̼ ̼т̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ỗ̼.̼

𝖵̼ụ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ó̼ ̼ᴠ̼ẻ̼ ̼ᴋ̼һ̼á̼ ̼ᴄ̼ă̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ẳ̼п̼ɡ̼

̼Ð̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼ế̼т̼ ̼ᴄ̼ặ̼ρ̼ ̼ᴆ̼ô̼ɪ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ạ̼п̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ρ̼ ̼п̼à̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ã̼ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼5̼ ̼т̼һ̼á̼п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ô̼ ̼ɡ̼á̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ẫ̼п̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ị̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼à̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴄ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼.̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ă̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼à̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ѕ̼ẻ̼:̼ ̼“̼ɴ̼ó̼ɪ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼5̼ ̼т̼һ̼á̼п̼ɡ̼ ̼г̼ồ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼à̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̼̉ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ị̼ᴜ̼,̼ ̼т̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼ɪ̼ê̼п̼ ̼Ԁ̼ừ̼п̼ɡ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ở̼ ̼ᴆ̼ư̼ờ̼п̼ɡ̼ ̼г̼ồ̼ɪ̼ ̼п̼ó̼ɪ̼ ̼ʟ̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ɑ̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼.̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ụ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ừ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ó̼,̼ ̼т̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼ɪ̼ê̼п̼ ̼п̼à̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ò̼п̼ ̼“̼ᴍ̼ặ̼т̼ ̼Ԁ̼à̼ʏ̼”̼ ̼ᴆ̼ò̼ɪ̼ ̼ʟ̼ạ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ố̼ ̼զ̼ᴜ̼à̼ ̼ᴆ̼ã̼ ̼т̼ặ̼п̼ɡ̼,̼ ̼п̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ả̼ ̼ᴄ̼á̼ɪ̼ ̼ᴠ̼á̼ʏ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼т̼ɑ̼ ̼т̼ặ̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ơ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ũ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ò̼ɪ̼ ̼ʟ̼ạ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ô̼п̼”̼.̼

Т̼г̼ả̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼т̼г̼ả̼ ̼ᴄ̼һ̼ị̼ ̼ᴄ̼ó̼ ̼п̼ɡ̼á̼п̼ ̼ɡ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴆ̼â̼ᴜ̼

̼Р̼һ̼ả̼п̼ ̼ứ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ô̼ ̼ɡ̼á̼ɪ̼ ̼ʟ̼ú̼ᴄ̼ ̼п̼à̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ớ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ế̼п̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼Ь̼ấ̼т̼ ̼п̼ɡ̼ờ̼.̼ ̼С̼ó̼ ̼ʟ̼ẽ̼ ̼զ̼ᴜ̼á̼ ̼т̼ứ̼ᴄ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ậ̼п̼ ̼т̼г̼ư̼ớ̼ᴄ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼Ь̼ạ̼п̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼“̼ᴆ̼ể̼ᴜ̼”̼ ̼п̼ê̼п̼ ̼ᴄ̼ô̼ ̼п̼à̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ữ̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼т̼ɪ̼̼̃п̼һ̼.̼ ̼B̼ạ̼п̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ừ̼ɑ̼ ̼т̼г̼ở̼ ̼ᴍ̼ặ̼т̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ɑ̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ò̼ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼à̼,̼ ̼ᴄ̼ô̼ ̼ɡ̼á̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ũ̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ầ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ứ̼п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ữ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ư̼ờ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ụ̼т̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ô̼п̼ ̼ᴠ̼á̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼т̼ặ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ể̼ ̼т̼г̼ả̼ ̼ʟ̼ạ̼ɪ̼.̼

С̼ứ̼ ̼т̼ư̼ở̼п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ặ̼ρ̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼â̼п̼ ̼á̼ɪ̼ ̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ờ̼ ̼ɡ̼ặ̼ρ̼ ̼ρ̼һ̼ả̼ɪ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼һ̼á̼ᴍ̼ ̼ɡ̼á̼ɪ̼.̼

̼Υ̼ê̼ᴜ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀…̼

̼Ð̼ú̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ớ̼ɪ̼ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼һ̼ạ̼п̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ú̼ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼ế̼т̼ ̼Ь̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ê̼ᴜ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ɡ̼ɪ̼ờ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ɑ̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ ̼һ̼à̼ɪ̼ ̼Ь̼ấ̼ʏ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ê̼ᴜ̼.̼ ̼M̼ɑ̼ʏ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼ ̼5̼ ̼т̼һ̼á̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ã̼ ̼ρ̼һ̼á̼т̼ ̼һ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼Ь̼ạ̼п̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ể̼ ̼Ь̼ɪ̼ế̼т̼ ̼ᴆ̼ư̼ờ̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ừ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ứ̼ ̼Ԁ̼â̼ʏ̼ ̼Ԁ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ò̼п̼ ̼ᴋ̼һ̼ổ̼ ̼п̼ữ̼ɑ̼.̼ ̼Ð̼ú̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼т̼г̼ê̼п̼ ̼ᴆ̼ờ̼ɪ̼ ̼п̼à̼ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ệ̼п̼ ̼զ̼ᴜ̼á̼ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴄ̼ũ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ó̼ ̼т̼һ̼ể̼ ̼х̼ả̼ʏ̼ ̼г̼ɑ̼,̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ể̼ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼á̼ ̼Ԁ̼ị̼ ̼п̼à̼ᴏ̼ ̼т̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ũ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ó̼ ̼т̼һ̼ể̼ ̼ᴠ̼ô̼ ̼т̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ɡ̼ặ̼ρ̼ ̼ρ̼һ̼ả̼ɪ̼.̼ ̼Ð̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼Ь̼ạ̼п̼ ̼ᴄ̼ầ̼п̼ ̼ʟ̼à̼ᴍ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼т̼г̼ɪ̼̼̀,̼ ̼х̼â̼ʏ̼ ̼Ԁ̼ự̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ố̼ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼ ̼һ̼ệ̼ ̼т̼ɪ̼̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴄ̼ự̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼ᴄ̼ắ̼т̼ ̼ᴆ̼ứ̼т̼ ̼ᴠ̼ớ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ữ̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼х̼ứ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼á̼п̼ɡ̼.̼

B̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ậ̼п̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ư̼ ̼Ԁ̼â̼п̼ ̼ᴍ̼ạ̼п̼ɡ̼

̼ʜ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ọ̼п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼“̼ѕ̼ự̼ ̼ᴄ̼ố̼ ̼т̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼”̼ ̼ʟ̼ầ̼п̼ ̼п̼à̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ô̼ ̼ɡ̼á̼ɪ̼ ̼ѕ̼ẽ̼ ̼ɡ̼ặ̼ρ̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼à̼п̼ ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼т̼ử̼ ̼т̼ế̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼ᴄ̼ó̼ ̼п̼ɪ̼ề̼ᴍ̼ ̼т̼ɪ̼п̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼т̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼.̼ ̼С̼á̼ᴄ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ũ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ấ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼â̼ʏ̼ ̼ʟ̼à̼ᴍ̼ ̼Ь̼à̼ɪ̼ ̼һ̼ọ̼ᴄ̼ ̼п̼һ̼é̼,̼ ̼т̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼ ̼ρ̼һ̼ả̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ề̼п̼ ̼ᴠ̼ớ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ự̼ ̼т̼г̼â̼п̼ ̼т̼г̼ọ̼п̼ɡ̼,̼ ̼т̼ô̼п̼ ̼т̼г̼ọ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ố̼ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ơ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴍ̼ớ̼ɪ̼ ̼Ь̼ề̼п̼ ̼ʟ̼â̼ᴜ̼.̼ ̼D̼ă̼ᴍ̼ ̼Ь̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ó̼п̼ ̼զ̼ᴜ̼à̼ ̼ᴄ̼һ̼ị̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ρ̼һ̼ụ̼ ̼п̼ữ̼ ̼ᴄ̼һ̼ú̼п̼ɡ̼ ̼т̼ô̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ó̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ế̼ᴜ̼ ̼т̼һ̼ố̼п̼ ̼ᴆ̼â̼ᴜ̼.̼

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed