T7. Th11 27th, 2021

Danh mục: thời sự việt nam

C͢ᴜ͢ᴏ̣̂͢ᴄ͢ ͢ɢ͢ᴏ̣͢ɪ͢ ͢ʟ͢ᴜ́͢ᴄ͢ ͢ɴ͢ᴜ̛̉͢ᴀ͢ ͢đ͢ᴇ̂͢ᴍ͢ ͢ᴄ͢ᴜ̉͢ᴀ͢ ͢T͢ʜ͢ᴜ̉͢ ͢ᴛ͢ᴜ̛͢ᴏ̛́͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴋ͢ʜ͢ɪ͢ᴇ̂́͢ɴ͢ ͢ᴛ͢ɪ̉͢ɴ͢ʜ͢ ͢ɴ͢ᴀ̀͢ʏ͢ ͢ʜ͢ᴏ̣͢ᴘ͢ ͢ᴋ͢ʜ͢ᴀ̂̉͢ɴ͢ ͢x͢ᴜ͢ʏ͢ᴇ̂͢ɴ͢ ͢đ͢ᴇ̂͢ᴍ͢

C̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼…

C͢ᴜ͢ᴏ̣̂͢ᴄ͢ ͢ɢ͢ᴏ̣͢ɪ͢ ͢ʟ͢ᴜ́͢ᴄ͢ ͢ɴ͢ᴜ̛̉͢ᴀ͢ ͢đ͢ᴇ̂͢ᴍ͢ ͢ᴄ͢ᴜ̉͢ᴀ͢ ͢T͢ʜ͢ᴜ̉͢ ͢ᴛ͢ᴜ̛͢ᴏ̛́͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴋ͢ʜ͢ɪ͢ᴇ̂́͢ɴ͢ ͢ᴛ͢ɪ̉͢ɴ͢ʜ͢ ͢ɴ͢ᴀ̀͢ʏ͢ ͢ʜ͢ᴏ̣͢ᴘ͢ ͢ᴋ͢ʜ͢ᴀ̂̉͢ɴ͢ ͢x͢ᴜ͢ʏ͢ᴇ̂͢ɴ͢ ͢đ͢ᴇ̂͢ᴍ͢

C̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼…

C͢ᴜ͢ᴏ̣̂͢ᴄ͢ ͢ɢ͢ᴏ̣͢ɪ͢ ͢ʟ͢ᴜ́͢ᴄ͢ ͢ɴ͢ᴜ̛̉͢ᴀ͢ ͢đ͢ᴇ̂͢ᴍ͢ ͢ᴄ͢ᴜ̉͢ᴀ͢ ͢T͢ʜ͢ᴜ̉͢ ͢ᴛ͢ᴜ̛͢ᴏ̛́͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴋ͢ʜ͢ɪ͢ᴇ̂́͢ɴ͢ ͢ᴛ͢ɪ̉͢ɴ͢ʜ͢ ͢ɴ͢ᴀ̀͢ʏ͢ ͢ʜ͢ᴏ̣͢ᴘ͢ ͢ᴋ͢ʜ͢ᴀ̂̉͢ɴ͢ ͢x͢ᴜ͢ʏ͢ᴇ̂͢ɴ͢ ͢đ͢ᴇ̂͢ᴍ͢

C̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼…

C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢ ͢s͢á͢n͢g͢ ͢1͢0͢/͢1͢1͢:͢ ͢3͢.͢3͢5͢0͢ ͢c͢a͢ ͢n͢ặ͢n͢g͢,͢ ͢F͢0͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢n͢h͢a͢n͢h͢,͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢ ͢b͢ổ͢ ͢s͢u͢n͢g͢ ͢k͢h͢ẩ͢n͢ ͢3͢3͢ ͢t͢r͢ạ͢m͢ ͢y͢ ͢t͢ế͢ ͢l͢ư͢u͢ ͢đ͢ộ͢n͢g͢,͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢n͢ó͢n͢g͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢H͢à͢ ͢N͢ộ͢i͢,͢ ͢H͢u͢ế͢,͢ ͢H͢à͢ ͢N͢a͢m͢

K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼9̼8̼4̼.̼8̼0̼5̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼.̼3̼5̼0̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼…

C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢ ͢s͢á͢n͢g͢ ͢1͢0͢/͢1͢1͢:͢ ͢3͢.͢3͢5͢0͢ ͢c͢a͢ ͢n͢ặ͢n͢g͢,͢ ͢F͢0͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢n͢h͢a͢n͢h͢,͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢ ͢b͢ổ͢ ͢s͢u͢n͢g͢ ͢k͢h͢ẩ͢n͢ ͢3͢3͢ ͢t͢r͢ạ͢m͢ ͢y͢ ͢t͢ế͢ ͢l͢ư͢u͢ ͢đ͢ộ͢n͢g͢,͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢n͢ó͢n͢g͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢H͢à͢ ͢N͢ộ͢i͢,͢ ͢H͢u͢ế͢,͢ ͢H͢à͢ ͢N͢a͢m͢

K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼9̼8̼4̼.̼8̼0̼5̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼.̼3̼5̼0̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼…

C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢ ͢s͢á͢n͢g͢ ͢1͢0͢/͢1͢1͢:͢ ͢3͢.͢3͢5͢0͢ ͢c͢a͢ ͢n͢ặ͢n͢g͢,͢ ͢F͢0͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢n͢h͢a͢n͢h͢,͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢ ͢b͢ổ͢ ͢s͢u͢n͢g͢ ͢k͢h͢ẩ͢n͢ ͢3͢3͢ ͢t͢r͢ạ͢m͢ ͢y͢ ͢t͢ế͢ ͢l͢ư͢u͢ ͢đ͢ộ͢n͢g͢,͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢n͢ó͢n͢g͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢H͢à͢ ͢N͢ộ͢i͢,͢ ͢H͢u͢ế͢,͢ ͢H͢à͢ ͢N͢a͢m͢

K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼9̼8̼4̼.̼8̼0̼5̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼.̼3̼5̼0̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼…

You missed