T7. Th11 27th, 2021

Danh mục: thời sự việt nam

G͢i͢á͢m͢ ͢đ͢ố͢c͢ ͢d͢o͢a͢n͢h͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢p͢ ͢b͢ấ͢t͢ ͢đ͢ộ͢n͢g͢ ͢s͢ả͢n͢ ͢b͢ị͢ ͢b͢ắ͢n͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢q͢u͢á͢n͢ ͢c͢à͢ ͢p͢h͢ê͢:͢ ͢N͢g͢u͢y͢ê͢n͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢b͢a͢n͢ ͢đ͢ầ͢u͢

N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼…

C͢h͢ỉ͢ ͢t͢h͢ị͢ ͢n͢ó͢n͢g͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢t͢h͢ủ͢ ͢t͢ư͢ớ͢n͢g͢ ͢C͢ầ͢n͢ ͢T͢h͢ơ͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢b͢u͢ổ͢i͢ ͢c͢h͢i͢ề͢u͢ ͢n͢a͢y͢ ͢9͢3͢9͢ ͢c͢a͢ ͢n͢h͢i͢ễ͢m͢,͢ ͢F͢0͢ ͢m͢i͢ề͢n͢ ͢T͢â͢y͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢c͢a͢o͢

T̼ố̼i̼ ̼1̼9̼-̼1̼1̼,̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼F̼0̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼K̼i̼ê̼n̼…

V͢ừ͢a͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢1͢3͢0͢ ͢h͢ọ͢c͢ ͢s͢i͢n͢h͢,͢ ͢g͢i͢á͢o͢ ͢v͢i͢ê͢n͢ ͢t͢r͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢T͢i͢ể͢u͢ ͢h͢ọ͢c͢ ͢ở͢ ͢T͢h͢a͢n͢h͢ ͢H͢ó͢a͢ ͢p͢h͢ả͢i͢ ͢c͢á͢c͢h͢ ͢l͢y͢ ͢t͢ậ͢p͢ ͢t͢r͢u͢n͢g͢ ͢v͢ì͢ ͢c͢h͢ù͢m͢ ͢c͢a͢ ͢b͢ệ͢n͢h͢.͢

1̼2̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼9̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼T̼h̼á̼m̼ ̼(̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼…

L̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼g̼ỡ̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼;̼ ̼p̼h̼ủ̼…

P͢T͢T͢ ͢V͢ũ͢ ͢Đ͢ứ͢c͢ ͢Đ͢a͢m͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢i͢ệ͢n͢ ͢k͢h͢ẩ͢n͢ ͢g͢ử͢i͢ ͢đ͢i͢ ͢c͢á͢c͢ ͢t͢ỉ͢n͢h͢ ͢đ͢i͢ ͢t͢ừ͢n͢g͢ ͢n͢g͢õ͢,͢ ͢g͢õ͢ ͢t͢ừ͢n͢g͢ ͢n͢h͢à͢,͢ ͢r͢à͢ ͢t͢ừ͢n͢g͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢c͢h͢ư͢a͢ ͢t͢i͢ê͢m͢ ͢v͢a͢c͢c͢i͢n͢e͢

V̼O̼V̼.̼V̼N̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼i̼…

C̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼”̼ ̼ở̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼

T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼T̼X̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼R̼a̼i̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼…

C̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼”̼ ̼ở̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼

T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼T̼X̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼R̼a̼i̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼…

B͢ắ͢c͢ ͢G͢i͢a͢n͢g͢:͢ ͢K͢h͢u͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢p͢ ͢Q͢u͢a͢n͢g͢ ͢C͢h͢â͢u͢ ͢r͢ự͢c͢ ͢l͢ử͢a͢,͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢t͢r͢ă͢m͢ ͢c͢h͢i͢ế͢n͢ ͢s͢ĩ͢ ͢c͢h͢ữ͢a͢ ͢c͢h͢á͢y͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢đ͢ê͢m͢

H̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼…

B͢ắ͢c͢ ͢G͢i͢a͢n͢g͢:͢ ͢K͢h͢u͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢p͢ ͢Q͢u͢a͢n͢g͢ ͢C͢h͢â͢u͢ ͢r͢ự͢c͢ ͢l͢ử͢a͢,͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢t͢r͢ă͢m͢ ͢c͢h͢i͢ế͢n͢ ͢s͢ĩ͢ ͢c͢h͢ữ͢a͢ ͢c͢h͢á͢y͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢đ͢ê͢m͢

H̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼…

B͢ắ͢c͢ ͢G͢i͢a͢n͢g͢:͢ ͢K͢h͢u͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢p͢ ͢Q͢u͢a͢n͢g͢ ͢C͢h͢â͢u͢ ͢r͢ự͢c͢ ͢l͢ử͢a͢,͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢t͢r͢ă͢m͢ ͢c͢h͢i͢ế͢n͢ ͢s͢ĩ͢ ͢c͢h͢ữ͢a͢ ͢c͢h͢á͢y͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢đ͢ê͢m͢

H̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼…