T5. Th1 27th, 2022

Tác giả: Admin

N͟g͟h͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟ó͟ ͟b͟ồ͟,͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟r͟ì͟n͟h͟ ͟8͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟g͟ầ͟m͟ ͟g͟i͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟v͟ỡ͟ ͟ò͟a͟ ͟v͟ì͟ ͟s͟ự͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼…

Â͟n͟ ͟á͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟t͟r͟ẻ͟,͟ ͟t͟i͟ể͟u͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟U͟7͟0͟ ͟n͟h͟ậ͟p͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟

A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼…

Ả͟n͟h͟:͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟ù͟n͟ ͟ù͟n͟ ͟r͟ờ͟i͟ ͟T͟P͟.͟H͟C͟M͟ ͟v͟ề͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟ă͟n͟ ͟T͟ế͟t͟,͟ ͟s͟â͟n͟ ͟b͟a͟y͟ ͟T͟â͟n͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟N͟h͟ấ͟t͟ ͟đ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟ị͟t͟ ͟

(̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼)̼ ̼-̼ ̼S̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼…

C͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟x͟a͟,͟ ͟v͟ợ͟ ͟ở͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟a͟t͟ ͟s͟e͟x͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟o͟ạ͟i͟ ͟q͟u͟ố͟c͟ ͟

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼…

Đ͟ê͟m͟ ͟n͟à͟o͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟v͟ợ͟ ͟ở͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟ắ͟m͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟l͟â͟u͟,͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟s͟ự͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟v͟ợ͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟â͟n͟ ͟á͟i͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟h͟ế͟t͟ ͟l͟ặ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟

Đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼…

T͟H͟À͟N͟H͟ ͟K͟Í͟N͟H͟ ͟T͟I͟Ễ͟N͟ ͟B͟I͟Ệ͟T͟ ͟H͟Ò͟A͟ ͟T͟H͟Ư͟Ợ͟N͟G͟ ͟T͟H͟Í͟C͟H͟ ͟N͟H͟Ấ͟T͟ ͟H͟Ạ͟N͟H͟ ͟

T̼H̼À̼N̼H̼ ̼K̼Í̼N̼H̼ ̼T̼I̼Ễ̼N̼ ̼B̼I̼Ệ̼T̼ ̼H̼Ò̼A̼ ̼T̼H̼Ư̼Ợ̼N̼G̼ ̼T̼H̼Í̼C̼H̼ ̼N̼H̼Ấ̼T̼ ̼H̼Ạ̼N̼H̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼C̼h̼ù̼a̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼N̼g̼ộ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼…

T̳h̳ậ̳t̳ ̳ô̳n̳g̳ ̳b̳à̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳s̳a̳i̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳đ̳à̳n̳ ̳ô̳n̳g̳ ̳ô̳m̳ ̳’̳c̳ậ̳u̳ ̳n̳h̳ỏ̳’̳ ̳c̳o̳n̳g̳ ̳v̳ẹ̳o̳ ̳đ̳ế̳n̳ ̳b̳ệ̳n̳h̳ ̳v̳i̳ệ̳n̳ ̳c̳ầ̳u̳ ̳c̳ứ̳u̳ ̳b̳á̳c̳ ̳s̳ĩ̳ ̳v̳ì̳ ̳t̳h̳ó̳i̳ ̳q̳u̳e̳n̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳t̳ố̳t̳ ̳

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼…

Đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟v͟i͟ê͟n͟:͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ẹ͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟ ͟c͟o͟,͟ ͟p͟h͟ủ͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ó͟n͟g͟ ͟9͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟đ͟i͟n͟h͟ ͟v͟à͟o͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟

Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼,̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼…

T͟P͟ ͟H͟C͟M͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟3͟ ͟c͟a͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟h͟i͟ễ͟m͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟c͟h͟ủ͟n͟g͟ ͟O͟m͟i͟c͟r͟o͟n͟ ͟

Đâ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼…