T7. Th11 27th, 2021

Tháng: Tháng Mười Một 2021

Gɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ʟᴏ̣̂ ᴀ̉ɴʜ ‘ɴᴏ́ɴɢ’ ᴋʜɪ ᴅᴀ̣ʏ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ: ‘Nᴏ́ɴɢ’ đᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ sᴇ̃ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ʟʏ́?

Tʜᴇᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛, ɴᴇ̂́ᴜ ᴀ̉ɴʜ “ɴᴏ́ɴɢ” đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴜ̛ᴜ ɢɪᴜ̛̃ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ɴʜ ʙᴏ̛̉ɪ…

Sáng nay ͢v͢ừ͢a͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢hà͢n͢g͢ ͢n͢g͢h͢ì͢n͢ ͢F͢0͢ ͢l͢a͢n͢g͢ ͢t͢h͢a͢n͢g͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢c͢h͢ố͢n͢ ͢c͢á͢c͢h͢ ͢l͢y͢

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼á̼o̼…

S͢á͢n͢g͢ ͢2͢6/͢1͢1͢,͢ ͢H͢à͢n͢g͢ ͢n͢g͢h͢ì͢n͢ ͢F͢0͢ ͢l͢a͢n͢g͢ ͢t͢h͢a͢n͢g͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢c͢h͢ố͢n͢ ͢c͢á͢c͢h͢ ͢l͢y͢,͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢c͢a͢o͢ ͢ở͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢.͢

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼á̼o̼…

Sáng nay ͢v͢ừ͢a͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢c͢h͢ụ͢c͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢x͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢m͢a͢y͢ ͢d͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢t͢í͢n͢h͢ ͢S͢A͢R͢S͢-͢C͢o͢V͢-͢2͢ ͢l͢ậ͢p͢ ͢t͢ứ͢c͢ ͢p͢h͢o͢n͢g͢ ͢t͢ỏ͢a͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢n͢g͢à͢n͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢v͢à͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢l͢i͢ê͢n͢ ͢q͢u͢a͢n͢.͢

T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼…

C̼͢͢ô̼͢͢ ̼͢͢g̼͢͢i̼͢͢á̼͢͢o̼͢͢ ̼͢͢b̼͢͢ị̼͢͢ ̼͢͢b̼͢͢ắ̼͢͢t̼͢͢ ̼͢͢q̼͢͢u̼͢͢ả̼͢͢ ̼͢͢t̼͢͢a̼͢͢n̼͢͢g̼͢͢ ̼͢͢”̼͢͢c̼͢͢h̼͢͢ơ̼͢͢i̼͢͢”̼͢͢ ̼͢͢m̼͢͢a̼͢͢ ̼͢͢t̼͢͢ú̼͢͢y̼͢͢ ̼͢͢t̼͢͢ậ̼͢͢p̼͢͢ ̼͢͢t̼͢͢h̼͢͢ể̼͢͢ ̼͢͢ở̼͢͢ ̼͢͢q̼͢͢u̼͢͢á̼͢͢n̼͢͢ ̼͢͢k̼͢͢a̼͢͢r̼͢͢a̼͢͢o̼͢͢k̼͢͢e̼͢͢ ̼͢͢”̼͢͢l̼͢͢à̼͢͢ ̼͢͢n̼͢͢g̼͢͢ư̼͢͢ờ̼͢͢i̼͢͢ ̼͢͢h̼͢͢i̼͢͢ề̼͢͢n̼͢͢ ̼͢͢l̼͢͢à̼͢͢n̼͢͢h̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢g̼͢͢i̼͢͢á̼͢͢o̼͢͢ ̼͢͢v̼͢͢i̼͢͢ê̼͢͢n̼͢͢ ̼͢͢g̼͢͢i̼͢͢ỏ̼͢͢i̼͢͢”̼͢͢

“̼C̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼…

C̼͢͢ô̼͢͢ ̼͢͢g̼͢͢i̼͢͢á̼͢͢o̼͢͢ ̼͢͢b̼͢͢ị̼͢͢ ̼͢͢b̼͢͢ắ̼͢͢t̼͢͢ ̼͢͢q̼͢͢u̼͢͢ả̼͢͢ ̼͢͢t̼͢͢a̼͢͢n̼͢͢g̼͢͢ ̼͢͢”̼͢͢c̼͢͢h̼͢͢ơ̼͢͢i̼͢͢”̼͢͢ ̼͢͢m̼͢͢a̼͢͢ ̼͢͢t̼͢͢ú̼͢͢y̼͢͢ ̼͢͢t̼͢͢ậ̼͢͢p̼͢͢ ̼͢͢t̼͢͢h̼͢͢ể̼͢͢ ̼͢͢ở̼͢͢ ̼͢͢q̼͢͢u̼͢͢á̼͢͢n̼͢͢ ̼͢͢k̼͢͢a̼͢͢r̼͢͢a̼͢͢o̼͢͢k̼͢͢e̼͢͢ ̼͢͢”̼͢͢l̼͢͢à̼͢͢ ̼͢͢n̼͢͢g̼͢͢ư̼͢͢ờ̼͢͢i̼͢͢ ̼͢͢h̼͢͢i̼͢͢ề̼͢͢n̼͢͢ ̼͢͢l̼͢͢à̼͢͢n̼͢͢h̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢g̼͢͢i̼͢͢á̼͢͢o̼͢͢ ̼͢͢v̼͢͢i̼͢͢ê̼͢͢n̼͢͢ ̼͢͢g̼͢͢i̼͢͢ỏ̼͢͢i̼͢͢”̼͢͢

“̼C̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼…

B͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ̉͟͟ ͟т͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ́͟͟ᴏ͟ ͟“͟Т͟г͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟п͟һ͟ư͟ ͟п͟һ͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟ɡ͟”͟ ͟м͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟м͟ư͟ɑ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟Ь͟ɑ̣͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟Ь͟ɑ̃͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̉͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ữ͟͟ɑ͟ ͟г͟ừ͟͟п͟ɡ͟ ͟

͟B͟ɪ̣͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴆ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ɦ͟ᴜ́͟͟ ͟ɦ͟ɪ́͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟и͟ɦ͟ᴀ̂͟͟и͟ ͟т͟ɪ̀͟͟и͟ɦ͟ ͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟Ь͟ᴀ̃͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̉͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴜ̛̃͟͟͟ɑ͟ ͟г͟ừ͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟п͟ɦ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟м͟ᴀ̉͟͟п͟ɦ͟…

T͢r͢ư͢a͢ ͢h͢ô͢m͢ ͢n͢a͢y͢ ͢2͢5͢/͢1͢1͢;͢ ͢C͢ầ͢n͢ ͢c͢h͢i͢ ͢v͢i͢ệ͢n͢ ͢s͢ố͢ ͢c͢a͢ ͢n͢h͢i͢ễ͢m͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢c͢a͢o͢,͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢F͢0͢ ͢n͢g͢o͢à͢i͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢t͢ă͢n͢g͢

T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼…