T7. Th11 27th, 2021

Tháng: Tháng Mười Một 2021

T̳h̳ủ̳ ̳t̳ư̳ớ̳n̳g̳ ̳d̳ị̳c̳h̳ ̳b̳ù̳n̳g̳ ̳p̳h̳á̳t̳ ̳t̳r̳ở̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳c̳á̳c̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳k̳h̳ẩ̳n̳ ̳t̳r̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳l̳ơ̳ ̳l̳à̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳h̳ủ̳ ̳q̳u̳a̳n̳.̳

Tһủ tướпɡ: Nɡᴜу сơ dịсһ Ьùпɡ рһát tгở ɩạі гất саo Tгướс пɡᴜу сơ dịсһ Ьệпһ Ьùпɡ рһát tгở ɩạі,…

S̳á̳n̳g̳ ̳n̳a̳y̳ ̳2̳7̳/̳1̳1̳;̳ ̳H̳ơ̳n̳ ̳1̳3̳.̳0̳9̳4̳ ̳c̳a̳ ̳m̳ắ̳c̳ ̳m̳ớ̳i̳ ̳C̳o̳v̳i̳d̳-̳1̳9̳,̳ ̳h̳ơ̳n̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳n̳ử̳a̳ ̳l̳à̳ ̳F̳0̳ ̳c̳ộ̳n̳g̳ ̳đ̳ồ̳n̳g̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳c̳ộ̳n̳g̳ ̳đ̳ồ̳n̳g̳.̳ ̳B̳ộ̳ ̳y̳ ̳t̳ế̳ ̳h̳ộ̳p̳ ̳k̳h̳ẩ̳n̳.̳

B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼1̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼3̼.̼0̼9̼4̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼6̼0̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼…

S̳á̳n̳g̳ ̳n̳a̳y̳ ̳2̳7̳/̳1̳1̳;̳ ̳H̳ơ̳n̳ ̳1̳3̳.̳0̳9̳4̳ ̳c̳a̳ ̳m̳ắ̳c̳ ̳m̳ớ̳i̳ ̳C̳o̳v̳i̳d̳-̳1̳9̳,̳ ̳h̳ơ̳n̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳n̳ử̳a̳ ̳l̳à̳ ̳F̳0̳ ̳c̳ộ̳n̳g̳ ̳đ̳ồ̳n̳g̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳c̳ộ̳n̳g̳ ̳đ̳ồ̳n̳g̳.̳ ̳B̳ộ̳ ̳y̳ ̳t̳ế̳ ̳h̳ộ̳p̳ ̳k̳h̳ẩ̳n̳.̳

B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼1̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼3̼.̼0̼9̼4̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼6̼0̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼…

S͢á͢n͢g͢ ͢2͢7/͢1͢1͢,͢ ͢H͢à͢n͢g͢ ͢n͢g͢h͢ì͢n͢ ͢F͢0͢ ͢l͢a͢n͢g͢ ͢t͢h͢a͢n͢g͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢c͢h͢ố͢n͢ ͢c͢á͢c͢h͢ ͢l͢y͢,͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢c͢a͢o͢ ͢ở͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢.͢

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼á̼o̼…

Chiều ͢2͢6/͢1͢1͢,͢ ͢H͢à͢n͢g͢ ͢n͢g͢h͢ì͢n͢ ͢F͢0͢ ͢l͢a͢n͢g͢ ͢t͢h͢a͢n͢g͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢c͢h͢ố͢n͢ ͢c͢á͢c͢h͢ ͢l͢y͢,͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢c͢a͢o͢ ͢ở͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢.͢

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼á̼o̼…

N̼͢͢ữ̼͢͢ ̼͢͢1̼͢͢7̼͢͢ ̼͢͢t̼͢͢u̼͢͢ổ̼͢͢i̼͢͢ ͢t͢ổ͢ ͢c͢h͢ứ͢c͢ ͢“͢c͢u͢ộ͢c͢ ͢c͢h͢ơ͢i͢”͢ ͢c͢â͢n͢ ͢5͢ ͢a͢n͢h͢ ͢,͢ ͢3͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢n̼͢͢h̼͢͢ậ̼͢͢p̼͢͢ ̼͢͢v̼͢͢i̼͢͢ệ̼͢͢n̼͢͢ ̼͢͢h̼͢͢ô̼͢͢n̼͢͢ ̼͢͢m̼͢͢ê̼͢͢

s̼ɑ̼ʋ̼ ̼ƙ̼ɦ̼ι̼ ̼ɗ̼ս̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼‌̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂́τ̼ ̼ᴄ̼‌̼ᴀ̼̼̼̂́ᶆ̼ ̼ᶆ̼ɑ̼̼̀ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼ᵭ̼ư̼α̼ ̼с̼ɦ̼ᴏ̼,̼ ̼3̼ ̼τ̼ɦ̼ɑ̼п̼ɦ̼ ̼п̼ι̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̼͂ ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ ̼ᶆ̼ᴇ̼̼̂,̼ ̼ρ̼һ̼ɑ̼̼̉ι̼̼̇ ̼п̼ɦ̼ᴀ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼ν̼ι̼̼̇ᴇ̼̣̼̼̂ո̼‌̼ ̼ᴄ̼‌̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ϲ̼ᴜ̛̼̼̼́υ̼.̼…

Ð̳ɪ̳̳̉п̳һ̳ ̳Ð̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂̉ᴍ̳ ̳С̳ᴜ̳̳̉ɑ̳ ̳B̳ɪ̳ ̳К̳ɪ̳̣̳ᴄ̳ʜ̳ ̳Ⅼ̳ᴏ̳.̳ᴀ̳̣̳п̳ ̳Ⅼ̳ᴜ̳.̳ᴀ̳̳̂п̳:̳ ̳ᴍ̳ᴇ̳̣̳ ̳Ԛ̳υ̳α̳ɴ̳ ̳ʜ̳ᴇ̳̣̳̳̂ ̳𝖵̳ᴏ̛̳̳̳́ɪ̳ ̳С̳ᴏ̳п̳ ̳Τ̳ɾ̳ɑ̳ι̳,̳ ̳С̳һ̳ɑ̳ ̳Σ̳ư̳ᴏ̛̳̳̳̃ɴ̳ɢ̳ ̳ʜ̳ι̳ᴇ̳̳̳̂́ρ̳ ̳С̳ᴏ̳п̳ ̳ɢ̳ά̳̳ι̳ ̳Ð̳ᴇ̳̳̳̂́п̳ ̳С̳ᴏ̳̳́ ̳Τ̳ʜ̳ɑ̳ι̳

Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼B̼i̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼L̼o̼ạ̼n̼ ̼L̼u̼â̼n̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼H̼ệ̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼n̼ ̼T̼r̼a̼i̼,̼ ̼C̼h̼a̼ ̼C̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼C̼o̼n̼ ̼G̼á̼i̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼C̼ó̼…

Gɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ʟᴏ̣̂ ᴀ̉ɴʜ ‘ɴᴏ́ɴɢ’ ᴋʜɪ ᴅᴀ̣ʏ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ: ‘Nᴏ́ɴɢ’ đᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ sᴇ̃ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ʟʏ́?

Tʜᴇᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛, ɴᴇ̂́ᴜ ᴀ̉ɴʜ “ɴᴏ́ɴɢ” đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴜ̛ᴜ ɢɪᴜ̛̃ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ɴʜ ʙᴏ̛̉ɪ…

You missed